जागतिक आदिवासी मूलनिवासी दिनच्या समस्त जनतेला हार्दिक शुभेच्छ. मा. कृष्णा दामाजी गजबे आमदार, आरमोरी विधानसभा क्षेत्र

जागतिक आदिवासी मूलनिवासी दिनच्या समस्त जनतेला हार्दिक शुभेच्छ.

मा. कृष्णा दामाजी गजबे
आमदार, आरमोरी विधानसभा क्षेत्रPost a Comment

0 Comments